Калибровани прътови стомани

Калибровани прътови стомани

Разполагаме с богат асортимент от метали в локалния ни склад; при Ваша заявка ги поръчваме и от доставчик. Моля, изпратете ни запитване за да отговорим на нуждите Ви с ценова оферта.

Марка стомана Стандарт Асортимент
Въглеродни ст10……….ст50 ГОСТ 1050-88 кръг 7-30,със специална обработка на повърхността по ГОСТ 14955-77, h9 - h12
Легирани 20Х………….
18Х2Н4МА
ГОСТ 1050-88 кръг 7-30,със специална обработка на повърхността по ГОСТ 14955-77, h9 - h12
Ресорно-пружинни: 60С25, 60С2А ГОСТ 14959-79 кръг 7-30, шестогран 10-28, калибровани по ГОСТ 7417,h 11, h12, желателно нагартовани
Марка стомана Стандарт Асортимент
Р6М5, Р6М5К5, Р18 И ДР. ГОСТ 19265-73
DIN 17350
AISI -M2
кръг 3-25, със специална обработка на повърхността по ГОСТ 14 955-77 h9 - h12
Марка стомана Стандарт Асортимент
9ХС, Х12, Х12М,
Х12МФ И ДР.
ГОСТ 5950-73
DIN 17350
кръг 3-25, със специална обработка на повърхността по ГОСТ 14 955-77 h9 - h12
Марка стомана Стандарт Асортимент
Х13, 95Х18,Х17Н2
Х18Н10 И ДР.
ГОСТ 5949-75 кръг 5-30 /36/ със специална обработка на повърхностите по ГОСТ 14955-77 (h9) h10, h11

Марка стомана Стандарт Асортимент
36Н
29НК и др.
ГОСТ 10994-74
DIN
FeNi28Co/8/61
кръг 4-35 със специална обработка на повърхностите по ГОСТ 14955-77
Марка стомана Стандарт Асортимент
Х15Н60Н
Х20Н80Н
DIN NiCr60.15
DIN NiCr20.80
ГОСТ 12766.3-90
кръг 8-10 калиброван
Марка стомана Стандарт Асортимент
Х27Ю5Т
Х23Ю5Т
DIN CrAl25.5
DIN CrAl20.5
кръг 8-25

Ако продуктите, които търсите не се намират в нашата продуктова страница, моля изпратете ни запитване за конкретния материал или се свържете с нас за да уточним параметрите на Вашите нужди.
Свържете се с нас

0431 65570